วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ้อมกอดแห่งรัก


พลังสูงสุดที่สามารถสร้างให้โลกใบเล็กๆ ใบนี้สามารถดำรงอยู่ได้คืออะไร คำตอบคงมีหลากหลาย คนหนึ่งอาจตอบว่าความรู้ แต่บางคนอาจบอกว่าความดี และอีกคนหนึ่งอาจตอบว่าความสามัคคี คำตอบดังกล่าวล้วนแต่เป็นคำตอบที่ดีและต้องยอมรับว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับมนุษย์ แต่พลังสูงสุดเหนือพลังทั้งปวงคือ พลังแห่งรัก โลกเราถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความรักและทุกสิ่งทุกอย่างผูกพันด้วยความรัก

ชีวิตกับเวลา


ชีวิตของเราผูกติดกับเวลา เวลาไม่มีวันสิ้นสุด แต่มนุษย์ในมิติของกายภาพมีความจำกัด เริ่มแรกมนุษย์เรียนรู้การนับเวลาเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์ตกจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นหนึ่งวันของโลก นั้นหมายถึงการแยกให้เป็นเวลาที่เรียกว่า “กลางวัน” และ “กลางคืน” ต่อมาได้มีการแบ่งเวลาเป็นปี เดือน สัปดาห์ วัน ชั่วโมง นาที วินาทีและเสี้ยววินาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น